Běh Otíčka Pavlíčka

sokolský běh pro nejmenší v rámci výroči 16. let založení Sokola