Grzegorz Olszewski został powołany na stanowisko prezesa Alior Banku

Dlatego – w ramach pierwszego filaru – rozwijamy Alior Pay. Chcemy pozostać liderem finansowania zakupów, a z klientami indywidualnymi budujemy główną relację z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. W drugim filarze stawiamy na wygodną bankowość elektroniczną i obsługę w kanałach zdalnych oraz proces kredytowania wyróżniający się szybkością i zrozumieniem potrzeb biznesu. Drugą dźwignią wzrostu będzie wejście w segment mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  • I jak co roku tematów jest bez liku – stare problemy nie zostały rozwiązane, a pojawiły się nowe, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
  • Bank ogłosił, że „wakacje kredytowe” wpłyną na wyniki finansowa za 3 kwartał.
  • Jesteśmy otwarci na osoby młode, jak i te, które zdecydowały się wrócić do pracy po długim czasie.
  • Obowiązki prezesa Alior Banku objął w listopadzie 2021 roku.

Proponujemy taką możliwość wszystkim w naszej aplikacji, w czasie realnym. W chwili gdy klient dokonuje płatności, otrzymuje od razu informację, że może odroczyć tę płatność. Po drugie, wejście w mikrofinansowanie zakupowe klientów, co dzisiaj oferują głównie fintechy. W nowej strategii intensywnie szukaliśmy dźwigni wzrostu w obecnym otoczeniu.

Chcemy by za dwa lata 30% decyzji kredytowych było wydawanych w procesie automatycznym, który skraca czas udzielania kredytu i podnosi jakość aktywów banku – dodaje prezes Alior Banku. – Koncentrujemy się na mikro, małych i średnich przedsiębiorcach. Pojawią się nowe zautomatyzowane procesy ryzyka kredytowego dzięki którym klienci otrzymają szybkie dofinansowanie na potrzeby swojej działalności gospodarczej – dodaje prezes Olszewski. Chodzi o to, aby klient mógł bardzo elastycznie i odpowiedzialnie planować oraz wydawać posiadane środki. Dodatkowo bankowość nie powinna wykluczać żadnego klienta.

Rada nadzorcza powołała Grzegorza Olszewskiego na stanowisko prezesa Alior Banku. Do zarządu powołano także trzech nowych członków – poinformował bank w komunikacie. Rada nadzorcza Alior Banku powołała Grzegorza Olszewskiego na stanowisko prezesa. Do zarządu powołano także trzech nowych członków, po rezygnacji dotychczasowych – poinformował bank w komunikacie. W ich miejsce rada nadzorcza banku 10 listopada powołała do zarządu Rafała Litwińczuka ze skutkiem od 15 listopada, Marka Majsaka od dnia 16 listopada oraz Pawła Tymczyszyna od 11 listopada 2021. Grzegorz Olszewski został nowym prezesem Alior Banku.

Grzegorz Kołodziejczyk, GPW: Technologia to szansa dla rynku kapitałowego

2024 będzie rokiem wyzwań dla Vistuli i nowego konceptu Well Wólczanki – mówi Marta Fryzowska, wiceprezeska VRG. Był dyrektorem sprzedaży i marketingu w AgioFunds, wcześniej zaś pracował w Alior Banku i Banku Millennium. Jeżeli utrzyma się obecny układ sprawowania władzy, chiński juan stracił rekordowy wzrost dolara to gospodarce – i nie tylko – wróży jak najgorzej. Będziemy mieli przewlekłą inflację i słabego złotego. Sami zepchniemy się na margines Europy – mówi prof. Dariusz Filar. Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Sejmu i Senatu, a także ogólnopolskie referendum.

Pana Grzegorza Olszewskiego w skład Zarządu Banku trzyletniej V kadencji wspólnej, która rozpoczęła się z dniem 30 czerwca 2020 r., na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku. Alior poinformował też o rezygnacji trzech dotychczasowych członków zarządu banku – Agaty Strzeleckiej, Seweryna Kowalczyka i Dariusza Szweda. Na ich miejsce powołano 10 listopada Rafała Litwińczuka, Marka Majsaka i Pawła Tymczyszyna, którzy dotychczas pracowali w Banku Pekao. Alior Pay to dla nas szansa, żeby pominąć etap bramki płatniczej. Odroczone płatności są przed bramką płatniczą.

W naszym rozwiązaniu wybraliśmy unikalny model. Oferujemy odroczenia płatności niezależnie od tego, czy mamy umowę z danym sklepem, czy nie. Proponujemy taką możliwość wszystkim w naszej aplikacji, w czasie realnym.

Nie chciałbym użyć tego określenia, ale co do zasady świadomie zamykamy pewne relacje z klientami. W zeszłym roku, ze względu na wybuch wojny w Ukrainie i niestabilność sytuacji makroekonomicznej, musieliśmy przełożyć naszą emisję obligacji podporządkowanych. Ze względu na obserwowaną poprawę sytuacji na rynkach przygotowujemy się do nowego programu emisji. Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2022 r. W 15-letniej historii Alior Banku zbudowaliśmy najbardziej rozpoznawalny symbol polskiej bankowości. „Pan w meloniku” to nasz znak rozpoznawczy i kapitał promocyjny, więc z niego nie rezygnujemy.

Decyzję w sprawie wydłużenia ulgi w spłacie rat podejmie najpewniej już nowy Sejm. Spadające stopy procentowe i wakacje kredytowe to widmo słabszych wyników sektora finansowego. W tle wciąż czai się duże ryzyko kredytów frankowych.

Grzegorz Olszewski, prezes Alior Banku: „Bank jest dla klienta”

Klienci Alior Banku coraz chętniej korzystają z dodatkowych usług takich jak płatności za autostrady czy BLIK. W obszarze klienta biznesowego coraz więcej firm korzysta z usług księgowych czy też wymiany walut – mówi Grzegorz Olszewski. Wyższy, niż w tym samym okresie rok wcześniej, co daje 216 mln zł. Koszty ryzyka mamy niższe od zakładanych i poprawiliśmy nasz portfel kredytowy. O 4,5% wzrosła sprzedaż kredytów hipotecznych a nasz udział w rynku to już 3% – dodaje prezes Olszewski. – Będziemy między innymi automatyzować proces udzielania kredytów hipotecznych.

Warto podkreślić, że w Alior Banku mamy jeden z największych własnych zespołów technologicznych w polskim sektorze bankowym. „W naszej nowej strategii którą ogłosiliśmy w tym roku, musieliśmy na nowo zdefiniować nasze podejście do innowacji, do technologii, które są w DNA Alior Banku. Wszystko po to, aby sprostać wyzwaniom przed jakimi stoi polska gospodarka” – mówił prezes Alior Banku. Wsparcie przedsiębiorczości jest jednym z trzech głównych filarów naszej strategii. Oferta dla MŚP to wygodna bankowość elektroniczna, zdalna obsługa i proces kredytowania wyróżniający się szybkością i zrozumieniem specyfiki działalności klienta biznesowego. Wdrażamy nowe procesy kredytowe, zautomatyzowane, które szybko dostarczą finansowanie, a w zależności od potrzeb, także w zakresie transformacji energetycznej.

Leszek Skiba, Bank Pekao: bezpieczny budżet, stabilna waluta i polskie banki…

Około 7 milionów Polaków będzie musiało zmienić zawód w efekcie automatyzacji i robotyzacji. Dlatego zapraszamy pracowników z obszarów nietechnologicznych do programów, w ramach których zbudują oni swoje kompetencje, umożliwiające im pełnienie tzw. W Polsce takie działania wdraża zaledwie zagraniczny wskaźnik forex be forex guru 4 proc. Tak obecna władza szuka głosów na ostatnią chwilę przed wyborami. Apple poinformował we wtorek, że zamierza spełnić wymagania francuskich regulatorów dotyczące promieniowania modeli iPhone 12 – informuje agencja Reutera. Koncern zapowiedział wprowadzenie odpowiedniej aktualizacji.

Infrakol ma umowę na rewitalizację linii do Złotoryi za 262,7 mln zł w ramach Kolej+

Odwróciliśmy też negatywne tendencje w obrzeże klienta biznesowego. Spadek apetytu na kredyt nas oczywiście niepokoi, ale widzimy też swoje szanse – dodaje prezes Alior Banku. Z perspektywy klienta „Bank na co dzień, bank na przyszłość” to przede wszystkim „wyższa kultura mobilności”. Kolejne miesiące powinny przynieść wyraźne odbicie w kredytach dla gospodarstwa domowych i mniejsze dla biznesu – wynika z najnowszego Monitora Bankowego. To dla banków dobra informacja, może nieco złagodzić negatywne dla nich skutki obniżek stóp procentowych. Dotychczasowa prezes Alior Banku Iwona Duda została powołana 14 października na prezesa PKO BP w miejsce Jana Emeryka Rościszewskiego.

Goldman Sachs pozywa Malezję. Chodzi o wielomiliardowy skandal

Chodzi tu nie tylko o inwestycje w stricte zielone projekty, ale też o finansowania ścieżki przejścia w tej transformacji. Nasza najnowsza usługa – Alior Pay – zostanie rozbudowana do całego eksosystemu innowacyjnych produktów i usług, będzie przewodnikiem klienta podczas zakupów i zarządzania budżetem domowym. Dla pierwszej, mocno ograniczonej liczbowo, grupy klientów tę usługę BNPL wdrożyliśmy w drugiej połowie grudnia 2022 r. Dzięki temu mogą oni korzystać z odroczonych płatności. Standardem jest odraczanie płatności przy zakupach w internecie.

Wprowadziliśmy dodatkowy, pełnopłatny dzień wolny na wykonanie nieobowiązkowych, pogłębionych badań profilaktycznych. Pakiet takich badań udostępnia nasz partner, PZU Zdrowie, w ramach opieki medycznej, którą oferujemy pracownikom. Systematycznie when can i retire organizujemy też akcje badań medycznych i uczymy naszych pracowników samobadania – to niezwykle istotny obszar profilaktyki. Podążamy za klientem i jego potrzebami, ale odpowiadamy też na potrzeby osób zatrudnionych w Alior Banku.

Z wykształcenia jest ekonomistą, swoje życie zawodowe związał z rynkiem finansowym. Wcześniej pracował w Grupie PZU, AgioFunds TFI (gdzie rozwijał m.in. produkty inwestycyjne), Banku Millennium, a także w Alior Banku. Jesteśmy przed publikacją wyników za cały 2022 r., ale nawet odnosząc się do tych po trzech kwartałach, trzeba podkreślić, że osiągnęliśmy większość celów rentowności i ryzyka. Tak jest w przypadku wskaźników takich jak CoR, NPL, NIM czy ROE. Jeśli chodzi o cele biznesowe, to rzeczywiście nie wszystko udało się zrealizować.